info@cadp.md
+37368568725
  • Biroul de Organizare Comunitară
  • No Comments

Consultație juridică: ONG-urile și apărarea interesului public. Studiu de caz: AO Salvați Chișinăul vs Consiliul Municipal Chișinău

În cadrul acestei consultații, juristul Anatol Albin discută cu Aneta Dabija (AO Salvați Chișinăul) despre Centrul Istoric al Orașului. Subiectul discuției este adresarea în judecată a AO Salvați Chișinăul împotriva Cosiliului Municipal Chișinău pentru anularea deciziei 2/26 din 2 aprilie 2021.
Prin această decizie CMC stabilea reglementări urbanistice pentru zona istorică a mun. Chișinău.

AO Salvați Chișinăul a contestat decizia, invocând cîteva momente problematice:
1. Decizia substituie documentația de urbanism, cu încălcarea prevederilor legale. Acest act nu întrunește nici condițiile de conținut, nici condițiile de formă pentru a fi calificată drept documentație de urbanism. O asemenea posibilitate derogatorie nu este prevăzută de Legea Urbanismului.
2. Decizia a fost elaborată fără studiul de fundamentare şi concepţie a proiectului.
3. Atunci când vorbim despre Nucleul Istoric vorbim despre o zonă protejată de lege și de actele internaționale la care Republica Moldova este semnatară și respectiv o decizie de genul celei votate la CMC  nu doar că nu este suficientă, dar continuă practica de a trata superficial patrimoniul construit al orașului;
4.
Dincolo de aspectul de zonă protejată mai vorbim și de faptul că cea mai importantă zonă a orașului se dezvoltă fără un Plan Urbanistic iar această decizie nu face altceva decât să continue această practică nemaiîntâlnită în alte capitale. 

AO Salvați Chișinăul consideră că aplicarea Deciziei are un potential de a facilita apariția construcțiior haotice și fără viziune în cea mai importantă zonă a orașului.
De asemenea, această decizie a Consiliului Municipal crează pericolul dispariției centrului istoric și transformarea acestei zone importante atât local cât și național într-un spațiu rezidențial.  

Poate Save Chișinău contesta decizia CMC?

Chiar dacă decizia CMC vizează interesul public al tuturor cetățenilor mun. Chișinău, totuși, cetățenii sau asociațiile cetățenilor nu pot contesta această decizie și deci nu pot apăra interesul public legitim. De ce?

Pentru că Codul Administrativ nu prevede posibilitatea apărării interesului public în instanță de către cetățeni sau ONG de profil. Codul Administrativ se limitează la soluţionarea problemelor referitoare la dreptul subiectiv sau interesul legitim personal, lăsând neacoperită protecția interesului public. Altfel spus, ca și cetățean sau asociație de cetățeni poți depune o cerere în contenciosul administrativ doar dacă printr-un act emis de autoritățile publice ți-a fost lezat un drept sau un interes personal.

Cu toate acestea, Legea cu privire la organizațiile necomerciale prevede dreptul acestora de a reprezenta și apăra interesele legitime ale membrilor și ale altor persoane în fața autorităților publice în vederea realizării scopurilor statutare.

Mai mult decît atît, în cazul ONG-urilor care au ca scop statutar protecția monumentelor istorice (cum este cazul AO Save Chișinău) – acest drept este garantat și de Legea cu privire la ocrotirea monumentelor.

Instrumente pentru protejarea interesului public

Domeniul construcțiilor este foarte complicat, mai ales din momentul în care autoritatea emite un act care contravine legii. În asemenea cazuri, pe lîngă acțiunea în contencios administrativ, cetățenii sau asociațiile de cetățeni:

  1. pot înainta o cerere în adresa Procuraturii Generale;
  2. pot sesiza Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei Guvernului pentru inițierea controlului de legalitate și oportunitate. 

În plus, în dependență de capacitățile organizației, putem menționa următoarele INSTRUMENTE care pot avea impact:

  • formularea argumentelor cu privire la ilegalitatea deciziei care vizează un interes public și informarea comunității generale și alte grupuri interesate despre cauză;
  • lansarea unor petiții și colectarea de semnături în favoarea cauzei;
  • solicitarea unor audiențe la factorii de decizie;
  • organizarea unor campanii informaționale pentru promovarea cauzei;
  • organizarea unor acțiuni de protest.

DISCLAIMER: Pandemia ne-a determinat să adaptăm consultațiile unui format online.

Pentru consultațiile viitoare vă rugăm să ne trimiteți întrebări pe care vreți să le abordăm la adresa info@cadp.md, iar juristul urban va răspunde cu grijă tuturor solicitărilor voastre care țin de interesul comun în oraș. De asemenea, puteți completa acest formular online.

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului ”Biroul de organizare Comunitară”, cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova.
Opiniile exprimate în cadrul acestui material țin de responsabilitatea CADP și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației.

Author: Biroul de Organizare Comunitară

Leave a Reply